Leczenie fobii i depresji w Świdnicy

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Najogólniej można zdefiniować psychoterapię jako leczenie zaburzeń psychicznych (definiowanych według współczesnych systemów klasyfikacji ICD-10 i DSM V) oraz trudności emocjonalnych metodami psychologicznymi.

Założenia teoretyczne oraz praktyka terapii poznawczo-behawioralnej opierają się na rzetelnych badaniach naukowych, co oznacza że wyniki tych badań wskazują na  wysoką efektywność  terapii poznawczo-behawioralnej. Istnieje spory zakres problemów i zaburzeń, które można skutecznie leczyć formami terapii poznawczo-behawioralnej (do podstawowych można zaliczyć miedzy innymi, leczenie zaburzeń nastroju, w tym depresji, a także leczenie zaburzeń lękowych, w tym fobii). Teorie, które stanowią podstawę nurtu poznawczo-behawioralnego zakładają, że w tej samej sytuacji ludzie inaczej interpretują i w odmienny sposób myślą o konkretnym zdarzeniu, czego efektem jest pojawienie się różnych emocji i odmiennych zachowań. Co za tym idzie, to nasz indywidualny sposób interpretacji zdarzeń ma znaczenie, a nie sytuacja sama w sobie.

Każdy z nas nadaje indywidualne interpretacje sytuacjom, w których się znajdujemy. Myśli, które są wywołane przez nasze interpretacje wpływają na nasze emocje i zachowania- mogą nasilać odczuwane emocje, a czasem doprowadzać do zachowań, które w połączeniu z intensywnie nasilonymi emocjami wpływają na pogorszenie naszego codziennego funkcjonowania. Sposoby interpretowania przez nas rzeczywistości są wyuczone i opierają się na naszym doświadczeniu. Oznacza to, że jesteśmy w stanie nauczyć się nowych metod radzenia sobie z trudnymi dla nas zdarzeniami, które będą wpływały na te, które zostały nabyte w ciągu dotychczasowego życia. Nowe interpretacje wyzwalają inną niż dotychczas intensywność odczuwanych emocji, mogą też być powiązane z innymi emocjami, a także z bardziej adaptacyjnymi zachowaniami.

Jak przebiega terapia poznawczo-behawioralna?

 • w psychoterapii poznawczo-behawioralnej terapeuta wspólnie z pacjentem  koncentruje się wokół myśli, emocji i zachowań o charakterze świadomym, to pacjent jest specjalistą od swojego „świata wewnętrznego”, terapeuta zaś posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
 • jest to terapia zorientowana na wspólnie ustalony cel,
 • czas trwania terapii jest określony,
 • terapia wymaga od pacjenta zaangażowania w proces terapeutyczny,
 • praca dotyczy przede wszystkim teraźniejszości.

Kto powinien skorzystać z pomocy psychoterapeuty?

Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu zaburzeń bazujących na lęku i depresji.

Niestety bardzo dużo osób boi się udać do psychoterapeuty. Bierze się to ze stereotypowego myślenia, że psychoterapeuta to osoba, która leczy jedynie bardzo silne choroby psychicznie. Nie do końca tak jest. Do psychologa bądź psychoterapeuty może się udać każda osoba, która odczuwa lęk, strach, ma objawy depresji, lub doświadcza innych trudności emocjonalnych albo w relacjach z innymi.

O co terapeuta może pytać pacjenta na pierwszym spotkaniu?

 • co jest problemem dla pacjenta,
 • jak chciałaby rozwiązać ten problem, co chciałaby zmienić, uzyskać od psychoterapeuty,
 • o doświadczenia w korzystaniu z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej.

Czego może spodziewać się pacjent na początkowych spotkaniach u psychologa/psychoterapeuty?

 • propozycji następnych konsultacji,
 • ustalenia drogi do rozwiązania problemu,
 • propozycji rozpoczęcia terapii,
 • propozycji konsultacji u innego specjalisty.

Leczenie depresji w Świdnicy

Główne objawy depresji to długo utrzymujący się smutek, brak radości z życia, zaburzenia snu oraz brak energii, nadziei i perspektyw. Depresja jest chorobą, którą można skutecznie leczyć u psychoterapeuty. Nieleczona depresja regularnie się rozwija, co może przynieść fatalne skutki dla osoby chorej. Z czasem nawet drobne objawy zamieniają się w silne stany, które powodują, że takie osobie nie chce wstawać się z łóżka. W najgorszych przypadkach osoby chore na depresję są przekonane, że nie mają już po co żyć.

Wizyta u psychologa lub psychoterapeuty w Świdnicy

Dlatego wizyta u psychologa lub psychoterapeuty jest bardzo ważnym krokiem ku zdrowemu i lepszemu funkcjonowaniu.

Przy leczeniu depresji bardzo ważne jest wsparcie osób bliskich. Należy jak ognia unikać takich stwierdzeń jak: „weź się w garść’, „nie płacz już” albo „zacznij coś ze sobą robić”. Takie wyrażenia często przyczyniają się, że osoba chora na depresję wzbudza w sobie poczucie winy: „Powinnam sprostać codziennym obowiązkom. Jestem beznadzieja, nawet tego nie potrafię zrobić”.  Czują się wtedy jeszcze gorzej.

Leczenie fobii

Stany lękowe, fobia, to tuż obok depresji jedne z najczęściej występujących problemów psychologicznych wśród społeczeństwa.

Ludzie mogą bać się dosłownie wszystkiego. Do fobii możemy zaliczyć, między innymi: lęk wysokości, klaustrofobię, lęk przed pająkami, fobię społeczną. Fobia społeczna często jest bagatelizowana przez otoczenie, a jej objawy często powodują wycofywanie się z sytuacji społecznych, albo trwanie w nich i przeżywanie  bardzo dużego natężenia lęku (przykładowe sytuacje: wypowiedzi na forum, branie udziału w dyskusjach, udział w przyjęciach).

Fobie można skutecznie leczyć u psychoterapeuty.

Dzięki psychoterapii osoba mająca stany lękowe może pokonać swoje fobie.

Powyżej przedstawione informacje nie stanowią szczegółowego opisu terapii poznawczo-behawioralnej. Celem sporządzonego opisu było ogólne przedstawienie podstawowych wiadomości na temat terapii i trudności psychologicznych.

Adres

ul. Strzelińska 6
58-100 Świdnica

Telefon

532 578 241